WEBSTORE algemene voorwaarden - PicturePresent

WEBSTORE algemene voorwaarden

1. Opdrachtaanname

Alle opdrachten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De klant aanvaardt deze voorwaarden bij het gebruik van de PicturePresent software. Na verwerking van de opdracht wordt het door de klant overgedragen bestand een maand bewaard op de server van PicturePresent. Dit voor het geval dat in na productie en levering aan de klant inzage moet worden verkregen in het bestand na opmerkingen of klachten.

2. Wijzigingen in de opdracht

Omdat de bestelde fotoproducten per unieke opdracht worden vervaardigd zijn alle opdrachten na betaling onherroepelijk. Bestellingen kunnen na betaling dan ook niet meer worden geannuleerd of gewijzigd. Dit geldt ook bij het bestellen van digitale content.

3. Auteursrecht

De klant en/of deelnemende fotograaf is verantwoordelijk voor de inhoud van het overgedragen bestand(en) en verklaart de auteursrechthebbende partij te zijn. PicturePresent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van het bestand. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk. Daarnaast dient de opdrachtgever zich bij de bestelling en eventuele verspreiding van het gedrukte materiaal strikt te houden aan de wettelijke
bepalingen van het desbetreffende land.

4. Aansprakelijkheid

PicturePresent stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken in de bestelde producten nooit beter zal kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de klant bij het gebruik van de PicturePresent bestelmodule (webstore) op zijn computerscherm te zien krijgt. De aansprakelijkheid van PicturePresent blijft beperkt tot verwijtbare productiefouten. PicturePresent blijft gevrijwaard van enige aansprakelijkheid bij geschillen in afspraken of (schriftelijke cq mondelinge) overeenkomsten tussen fotograaf en klant (besteller in het webstoresysteem).

Bij producten die door de fotograaf zelf aan het productassortiment zijn toegevoegd (zgn. “eigen beheerde producten”), en welke door de klant worden besteld, ligt de verantwoordelijkheid tot correcte en adequate levering aan de klant bij de fotograaf. Om deze reden dient de klant bij klachten of reclamaties van dit type producten te allen tijde contact op te nemen met de fotograaf teneinde met hem/haar tot een oplossing te komen. Klant stemt er met het plaatsen en betalen van de bestelling mee in dat hij PicturePresent vrijwaart van verantwoordelijkheid tot correcte en adequate levering van de eigen beheerde producten.

5. Levertijd

Alle opdrachten worden binnen 14 werkdagen na ontvangst van de betaling uitgevoerd. Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding. Digitale producten worden direct na afronding van betaling online beschikbaar gesteld aan de besteller. Hiertoe ontvangt de besteller een email met nadere info voor het verkrijgen van het product.

6. Garantie

Reclamaties dienen, voorzover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken, na levering van de door de klant gegeven opdracht, kenbaar gemaakt te worden bij PicturePresent B.V.. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht.

7. Privacybeleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. PicturePresent respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze informatie zal alleen worden gebruikt in het proces van de levering van uw bestelling en aanverwante serviceverlening en zal nooit met derde partijen worden gedeeld.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al het nieuws!

Camera of lens huren?

Apparatuur nodig? Huur voordelig camera's of lenzen van fotografen in je buurt.